Zkušební řád Shotokan – 8.kyu

Zkušební řád Shotokan – 8.kyu (bílý pás)

KIHON: video-shotokan-8-kyu-kihon
1.) HD: ura-tsuki, tate-tsuki
2.) HD: chudan-seiken-tsuki
3.) HD: soto-mawashi-shuto-uchi
4.) HD: uchi-mawashi-shuto-uchi
5.) HD: yoko-otoshi-tetsui-uchi (do strany)
6.) HD: mae-geri
7.) HD: gedan-yoko-geri-kekomi
8.) HD: chudan-yoko-geri-keage

KIHON-IDO:video-shotokan-8-kyu-kihon-ido
(všechny kombinace je možné dělat v chůzi vpřed a vzad)
1.) ZD: oi-tsuki
2.) ZD: age-uke
3.) ZD: soto-uke
4.) ZD: gedan-barai
5.) ZD: uchi-uke
6.) ZD: gyaku-tsuki
7.) KkD: shuto-uke
8.) ZD: jodan-mae-geri (gedan kamae-te)

KIHON-KUMITE:video-shotokan-8-kyu-kumite
1.) T: HD/: jodan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke
2.) T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: soto-uke
3.) T: HD/: chudan-oi-tsuki
U: HD/: uchi-uke
4.) T: HD/: gedan-oi-tsuki
U: HD/: gedan-barai
5.) T: HD/: jodan-oi-tsuki/chudan-oi-tsuki/gedan-oi-tsuki
U: HD/: age-uke/soto-uke/gedan-barai (stejnou rukou)

KATA: Heian Shodan Video
BUNKAI: Heian Shodan – názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Heian Shodan

Comments are closed.