O nás


Klub NIDOSHINKAN Dojo vznikl v roce 2005 s úmyslem propagace a rozšíření celosvětového Okinawského karate Gojuryu v ČR. Při zakládání klubu stál v čele Jaromír Musil 5.Dan Goju-Ryu Kyokai a místopředseda Českého svazu karate Goju Ryu v České republice, ke kterému se později roku 2006 přidal pozdější spoluzakladatel Ing. Pavel Colledani a další členové rozpadajícího se klubu v Hodoníně.

Zprvu klub fungoval jen jako záštita některých závodníků, kteří se připravovali a cvičili pod vedením Jaromíra Musila, kteří ale posléze přehodnotili své ambice a usilovali o mezinárodní záštitu nad českým karate.

Registrací roku 2006 se stal Nidoshinkan oficiálním členem, který do té doby fungoval pod záštitou domovského klubu Jaromíra Musila a to L. F. Club Karate v Hustopečích. Vedení klubu se ujal spoluzakladatel pan Ing. Pavel Colledani jakožto president a manager klubu a Jaromír Musil, hlavní trenér klubu se mohl věnovat přípravě a vedení klubu z trenérského hlediska.

Registrací Jaromíra Musila a Nidoshinkan Dojo v srpnu 2006 na okinawě do asociace Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai vedenou presidentem panem Yoshio Hichiyou 10.Dan Goju Ryu Kyokai vznikla historie Okinawského karate Kyokai v České republice, která je evidovaná pod českým svazem karate Goju Ryu.

Z důvodu pracovního vypětí koncem roku 2008 odchází Ing. Pavel Colledani do ústraní a odstupuje ze své funkce, kterou přebírá hlavní trenér klubu Jaromír Musil a stává se novým presidentem klubu. Jako Vice-president se stal Vladimír Míček a Generální sekretář Petra Žídková. V tomto složení klub funguje dodnes.

Na konci roku 2010 vznikla odnož S.K.I.F. – Nidoshinkan Dojo pod vedením Ing. Víta Štencela, který vede klub zabývající se stylem Shotokan línie Kanazawa a to v dojo v Kanicích u Brna. Od roku 2011 vzniká tak nový klub věnující se jinému stylu, než Goju-Ryu pod hlavičkou Nidoshinkan Dojo. Vít Štencel je dlouholetý partner SKKIF Kodokai Watford – Anglie.

V březnu 2015 proběhlo na základě nutnosti změn stanov dle NOZ a přejmenování klubu na NIDOSHINKAN Dojo, z.s. a změna vedení. Jako předseda a jednatel spolku zůstal Jaromír Musil 6.Dan OGKK, jako místopředseda a člen Rady spolku se stal Vít Štencel a Petra Žídková, která byla také zvolena jako Generální sekretář klubu.

V roce 2016 a v návaznosti na rozšíření SKIF v Brně se oddělila část členů klubů a založila nový klub s názvem KODOKAI.

Od roku 2008 při našem klubu začalo také fungování sportovního centra mládeže v karate Goju-Ryu, které funguje do dnes a nově i za potpory statutárního města Brna. Dále od 1.1.2016 náš klub začal působit v novém dojo pod názvem Sport & Karate Center na Čichnově ulici 23a, Brno Komín, kde máme podepsanou smlouvu na 3 roky.

Bohužel působení v komerčních prostorách v ČR je v současné době nemožné a to hlavně z důvodu přepuštěných finančních požadavků a to byl také důvod proč jsme museli naši činnost přesunout jinam. Na základě navýšení nájemného o 90% jsme byli nuceni opustit naše Dojo, kde jsme působili do 30.6.2019 a od 1.9.2019 jsme přesunuli náš klub zpět do tělocvičny Základní školy. Dnes cvičíme na Základní škole Brno Labská 27 ve Starém Lískovci a děkujeme této škole, že nám pomohla a pronajala tělocvičnu a my tak nemuseli naši činnost ukončit.

Oddíl je financován z vlastních zdrojů a dále za podpory našich partnerů, kterým patří díky. Mezi nejvýznamnější patří Statutární město Brno, Jihomoravský kraj a MŠMT (NSA).

Děkujeme za podporu všem našim partnerům:

Výroční zprávy klubu:

Ostatní dokumenty klubu (účetní závěrky, stanovy, zápisi z VH a Rady spolku) naleznete ve sbírce listin klubu na stránkách justice.cz

Výroční zpráva za rok 2015 Stažení

Výroční zpráva za rok 2016 Stažení

Výroční zpráva za rok 2017 Stažení

Výroční zpráva za rok 2018 Stažení

Výroční zpráva za rok 2019 Stažení

Výroční zpráva za rok 2020 Stažení

Výroční zpráva za rok 2021 Stažení

Výroční zpráva za rok 2022 Stažení