Ukončení tréninku v Hodoníně

Vážení členové klubu v Hodoníně,

těžko se mi to píše, protože jsem klubu Nidoshinkan Dojo v Hodoníně obětoval skoro 10 let a za tu dobu mi přirostl k srdci, ale v životě jsou určité zvraty a důležité kroky, které musíme učinit. A proto k dnešnímu dni, tj. 6. 9. 2012, oficiálně ohlašuji ukončení činnosti klubu karate Nidoshinkan Dojo v Hodoníně.

Zde je mé vysvětlení, proč tento krok činím:

Když jsem v roce 2003 do Hodonína přišel, viděl jsem zde mnoho nadějných a šikovných lidí, kteří měli zájem trénovat a vzdělávat se v oblasti Karate-do. V mnoha z nich jsem též viděl potenciál dobrých trenérů, kteří by mohli klub v budoucnu převzít a pokračovat v jeho činnosti v Hodoníně. Bohužel se tomu tak nestalo, i když jsem po odchodu Tomáše Dobeše a následně pak i rodiny Colledani za klubu bojoval a dělal vše, aby oddíl nepadnul. Byli jsme nuceni čelit mnoha potížím jak ze strany sponzorů, nebo dotací z města, které nás ze začátku nechtělo akceptovat. I tato skutečnost přispěla k ohrožení činnosti, protože většinu finančních prostředků získaných, padlo na cestové z Brna.

Zásadní zlom ale nastal v květnu 2009, kdy jsem po domluvě ukončil svojí pracovní činnost v nejmenovaném podniku, a od té doby jsem stále hledal pracovní náplň, která by mi umožnila věnovat se svému koníčku (karate) a klubu v Hodoníně. Ač nerad, musím přiznat, že jsem pracovní nabídky odmítal, a to za účelem, že nebylo možné skloubit činnost klubu v Hodoníně s pracovní dobou. Proto jsem se vrátil ke své živnosti, která však už dnes není tak atraktivní, ale umožňuje mi pro mě důležitou flexibilitu v práci. Problém je, že věnování se v tomto oboru znamená v dostatečném časovém rozmezí, abych dostatečně zabezpečil svoje a rodinné potřeby. Jako každý člověk musím myslet na budoucnost a rodinu a proto nejsem schopen plnit stanovené závazky ke klubu v časovém rozmezí, které činnost klubu potřebuje. Shodou okolností se přiznám, že není v klubu nikdo, kdo by byl schopen mi při plnění povinností spojených s vedením klubu pomoci nebo jej převzít, a to zejména z důvodu, že většiny starších členů klubu, kteří studují mimo město Hodonín, klub opustili.

V minulosti mi byli nápomocni členové jako Laďa Míček, Petra Žídková, Katka Žídková nebo Petra Schmiedová. Tito všichni však v klubu nejsou a nikdo jiný se do pomoci nehrne. Jediný kdo mi nabídl pomoc, při činnosti klubu byla Veronika Kopečná, která však má strach, že nebude moci ze studijních důvodů a Aneta Šabová, která ovšem nedosáhla dostatečné věkové hranice.

Když se ohlédnete, od kdy řeším tento problém, vidíte, že jsem docela dlouho dával přednost klubu nad svým osobním životem. Snad to bylo tím, že v klubu bylo dostatek lidí, kteří na sobě chtěli pracovat a motivovali mě k tomu, abych neodešel již dříve. Přiznám se ale, že tomu tak v posledním roce vůbec nebylo.

Bohužel, za dobu devíti let činnosti klubu v Hodoníně se nenašel nikdo, kdo by klub převzal, jako tomu bylo v Hustopečích a klub dále rozvíjel a zachoval a hlavně fungoval dále.

Definitivní důvod mého odchodu však nejsou tyto skutečnosti, ale fakt, že činnost klubu nemá kdo převzít a také i z  důvodu, že financování klubu je v dnešní době stále složitější a těžší a náklady provozu klubu stále větší a to zejména z toho důvodu, že jsem z Brna. Klub bohužel není schopen zabezpečit refundaci plnohodnotných nákladů.

Klub Nidoshinkan Dojo však nezaniká, ale v současné době řeším pokračování klubu a přestěhování do Brna zejména z důvodu pro mě časově výhodnější (pravděpodobně s rozjezdem, až od příštího roku).

Všichni členové mají svobodnou volbu k pokračování v činnosti. Členové klubu můžete zůstat nadále s příslušností klubu Nidoshinkan Dojo a v budoucnu navštěvovat Dojo třeba v Brně při vašem studiu. Na výběr máte možnosti:

1)      Přestup do klubu SHIN-MU Hodonín (trenér Pavel Letocha)

2)      Přestoupení do klubu L. F. Club Karate v Hustopečích (trenér Bronislav Puzrla)

3)      Členové SCM mohou navštěvovat tréninky a semináře SCM v prostorách, které se v současné době řeší. Trénink bude 1x týdně 1,5h v Brně (zřejmě mezi 18:00 – 21:00, podle možnosti zajištění prostoru). O této možnosti se můžete domluvit telefonicky semnou. Využít toho mohou i talentovaní členové, kteří nejsou v SCM a mají zájem o soutěžní činnost nebo se chtějí do SCM přihlásit. (podmíněno podmínkami členství SCM)

4)      Samostatný trénink – nebo individuální trénink

5)      Ukončení činnosti karate

Poznámka:

Nominovaní závodníci na ME EGKF (Kateřina Žídková, Veronika Kopečná, Aneta Šabová s Lukáš Semela) mají možnost bezplatné účasti na tréninku v Tarokan Karate team a to vždy v úterý a čtvrtek od 19:30 – 21:00 (zde budu do ME EGKF přítomen i já osobně) Adresa: ZŠ Novolíšeňská, Brno.

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat. V případě, že by se našel, někdo, kdo by činnost klubu byl schopen převzít, budu vás o této skutečnosti informovat.

S pozdravem

Jaromír Musil, e-mail: musil@nidoshinkan.cz

Comments are closed.