Etiketa v karate

Etiketa je souhrn pravidel o tom, jakou formou a kdy je nutné určité věci dělat, co se může dělat, co se má říci, kdo má koho pozdravit a podobně. Etiketa v karate představuje napojení na historii a tradici. Důležitým prvkem etikety je pozdrav. Je to nejčastěji úklon, který se nazývá rei. Úklonem se začíná a končí každá činnost mezi dvěma lidmi, které připisujeme nějakou důležitost.

Při pozdravu úklonem vstoje se obyčejně říká slovíčko us (os), které znamená více věcí. Jednak je to pozdrav, jednak je to slovo, kterým má žák učiteli oznámit, že rozuměl a někdy slouží i jako pomocný zvuk na ulehčení námahy.
Pozdravit je třeba už ve dveřích, při příchodu do dojo (dodžo) a odchodu z dojo, při příchodu k trenérovi, nebo nositeli nejvyššího stupně technické vyspělosti, který je v daném okamžiku přítomný, stejně jako při odchodu od nich. Dále také při zahájení a ukončení cvičení s partnerem. Etiketa nařizuje nejen pozdravit, ale i na každý úklon odpovědět.
Každý trénink začíná a končí ceremoniálem, při kterém se žáci pozdraví s učitelem navzájem.

Comments are closed.