Z STV

Ve čtvrtek 29.4. 2010 se uskutečnily již delší dobu plánované zkoušky technické

vyspělosti. V 16:00 se všichni (nejen) kluboví karatisti sešli v našem doju na ekonomické

škole v Hodoníně, kde se akce konala, a ukázali své bojové dovednosti a znalosti.

Funkci zkušebního komisaře převzal do svých rukou trenér Jara Musil.

Ačkoliv páskování bylo pojato spíše zkušebně, všichni se snažili cvičit na 100%

a všichni také dosáhli vyššího stupně, za což všem gratulujeme a doufáme, že svá

nová obi budou plně využívat.

Comments are closed.